Hatech Tryckeri producerar ekonomidokument

Posted · Add Comment

Hatech Tryckeri har under många års tid producerat ekonomidokument till en mängd olika kommuner runt om i landet. Förutom årsredovisningar producerar vi på Hatech Tryckeri även strategiska planer, delårsrapporter, miljö- och personalredovisningar samt budgetdokument åt våra kunder.