Kort historik

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Företagsnamnet Hatech (som står för Hans Klar med teknisk inriktning) registrerades 1989 av Hans Klar. Samma år startade verksamheten i Trollhättan med inriktning mot digital grafisk produktion samt utbildning inom digital grafisk produktion. Flera utbildningar inom grafisk produktion arrangerades bland annat inom Arbetsförmedlingens regi för arbetssökande.

Łr 1990 flyttades verksamheten till Stockholm där Hans också, vid sidan av den grafiska produktionen, föreläste vid Grafiska Institutet och vid pedagogiska institutionen. Ämnen som ingick i föreläsningarna var Grafisk kalkylering samt Cross Media Publishing.

1999 flyttades företaget till Uddevalla där verksamheten kompletterades med tryckeritjänster och webbdesign.

2008 flyttade företaget till Lidköping där maskinparken kompletterades med ytterligare digitaltryckpressar samtidigt som fleråriga kontrakt skrevs med flera kommuner i Västra Götalands-området efter omfattande upphandlingar i konkurrens med andra företag.

2011 flyttade verksamheten till Lilla Edet. Samtidigt utökades den grafiska maskinparken ytterligare, framför allt inom efterbearbetning av trycksaker.
Nu år 2014, efter 25 år som verksamt grafisk företag, har antalet kommuner som
väljer Hatech som underleverantör, uppnått 12 st.

Inriktning:

Digital grafisk produktion med fokus på grafisk formgivning och produktion, webproduktion, grafisk service av olika slag, digitalt tryck, 4-färgstryck, utskrifter, kopiering, vissa tjänster kring efterbearbetning av trycksaken.

Specialinriktning:

Under mer än 20 år har vi arbetat med att snygga till och höja kvaliteten på årsredovisningar, delårsbokslut och budgetdokument till kommuner och företag runt om i Sverige. Flera av våra kunder vill också ha årsredovisningarna upptryckta med hög kvalitet vilket vi också kan erbjuda sedan 10 år tillbaka. Några väljer dock att själva trycka upp utifrån vår levererade högupplösta pdf.

Nyckelperson i företaget:

Hans Klar, som grundade företaget år 1989, är utbildad och diplomerad från Grafiska Institutet (GI/IHR) i Stockholm 1993. Hans har under flera år, vid sidan om verksamheten i företaget, föreläst/undervisat i ämnet grafisk kalkylering vid Grafiska Institutet vid Stockholms universitet.

Han har också undervisat och hållit i föreläsningar kring digital grafisk produktionsteknik och grafisk form (så kallad Cross Media Publishing) vid Stockholms universitets multimedia utbildningar vid Pedagogiska Institutionen i Stockholm.

Under en tid var Hans också teknisk redaktör för en branschtidskrift som heter CAP & Design (Computer Assisted Publishing) på IDG i Stockholm.

Hans har arbetat med produktion av grafiska produkter, främst årsredovisningar, tidskrifter och böcker sedan 1989.

Hans är van vid att kommunicera med bland andra redovisnings- och ekonomichefer inom kommunala förvaltningar och är insatt i chefernas roll som projektsamordnare kring produktionen av årsredovisning, delårsbokslut, budget samt andra grafiska produktioner.

Hans är också utbildad som Matematik- och No-lärare och arbetade som lärare i Trollhättan bland annat under perioden 1980-1989.

Arbetssätt samt produkter:

Vi har arbetat med produktion av trycksaker sedan 1989 och har genomfört ett antal produktioner av grafiska produkter genom åren. Dessa kan exempelvis vara broschyrer, web-sidor, produktblad, visitkort, tidskrifter samt ett antal årsredovisningar, budgetdokument, delårsbokslut och miljöredovisningar. I samband med dessa produktioner så ansvarar vi oftast för kundkontakter, diskussioner kring val av trycksak eller annat media, bildval, kontakter med fotografer eller bildbyråer, layout, formgivning, typografi, färger och val av papper och lämplig tryckmetod. Vi anpassar också bilderna till det tryckeri och den tryckpress och det papper som valts ut i produktionen. Vi trycker själva i våra digitala tryckpressar, om det är frågan om en mindre beställd upplaga, upp till ca 600-800 st. Vi ser också till att ett digitalt provtryck tas fram och presenteras för kunden (om så efterfrågas) antingen i form av digitaltryck på papper eller ett elektroniskt provtryck som pdf-dokument.

Vid behov håller vi i alla kontakter med kundens kontrakterade tryckeri om det är ett annat tryckeri än vi själva som valts ut för ändamålet. För att alla inblandade parter skall bli så nöjda som möjligt så tar vi, vid mer omfattande produktioner, alltid fram ett förslag på produktionsplan.

Tekniska förutsättningar:

Vi arbetar i en blandad arbetsmiljö vad gäller datorer, d.v.s. i både PC och i Mac-miljö. Antalet arbetsstationer för vår grafiska produktion är sju och är uppdelade på olika arbetsfunktioner och program- och systemversioner, vilket är en nödvändighet i vår bransch. På detta sätt kan vi täcka in de behov olika kunder kan ha vad gäller tekniska förutsättningar, möjligheter och egen kompetens. Vi arbetar i de i branschen vanligast förekommande programvarorna för grafisk produktion d.v.s. Adobe InDesign, Quark Xpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Microsoft Office med flera.

I vårt elektroniska nätverk, där vi arbetar med kommunikation i både Gigabit- och 100 Mbit-hastighet, har vi olika lösningar för säkerhetskopiering samt tillgång till fem printerservrar för rippning och digitalt tryck. Som utskriftsenheter har vi, förutom sedvanliga laserskrivare, tillgång till åtta digitala tryckpressar som trycker i utfallande A3 (SRA3). I dessa kan vi köra ut digitala färgkorrektur på den slutliga trycksakens papper om så önskas (upp till 250 gram).

För överföring av digitala dokument via internet använder vi bredband med 24 Mbit-hastighet. Vi kan låsa och bränna olika typer av CD- och DVD-media. För överföring av bilder och tyngre digitala dokument till oss kan man med fördel använda sig av vår egen ftp-server där man kan ladda ner material upp till 3000 mb storlek. Via våra e-postadresser kan man som kund överföra e-post med upp till 40 mb stora bilagor.

Några större kunder 2008-2013:

Trollhättans Stad, Karlsborgs kommun, Töreboda kommun, Vänersborgs kommun, Gullspångs kommun, Vaxholms Stad, Bollebygds kommun, Fagersta kommun, Enköpings kommun, Vara kommun, Götene kommun, Falköpings kommun, Mariestads kommun, Hjo kommun, Torsby kommun, Munkedals kommun, Herrljunga kommun, Tomsam AB, Hältagning & Smidesservice AB, Wäxthuset i Lilla Edet AB, Lasse Mattila, Vindenergi Väst AB, Estate-Capital Nordic AB, Runway Media AB, Volvo Aero AB, Sunds Marin AB, Makoro AB, PK Data, Elektrolux, Moelven Industrier AS, Vindenergi Väst AB, Speedhoc, SCH! Schlögers bild och form samt några mindre företag, ekonomiska föreningar samt privatpersoner.

Leveranssäkerhet:

Om vi på Hatech av någon anledning skulle falla ifrån och inte kunna genomföra produktionen så finns det ett starkt nätverk av kunniga grafiska producenter bakom oss som snabbt kan ta över. Vi samarbetar för detta ändamål bl.a. med Munkreklam AB i Munkedal samt med Grafiska Poolen i Uddevalla. Munkreklam AB har flera medarbetare som snabbt kan informeras om projektets förutsättningar för att säkerställa en hög leveranssäkerhet.

God service:

Personlig service med hög grad av tillgänglighet, under några intensiva dagar eller veckor då produktionen av den grafiska produkten pågår, skapar god service. Många av våra kunder finns runt om i Sverige och vi har arbetat med avdelningschefer och mellanchefer under närmare 20 års tid och klarat av många olika produktioner på ett gott sätt. Att vi under de senare åren kan skicka förslag på layouter och sköta korrektur genom pdf-dokument har höjt både effektiviteten och servicenivån gentemot våra kunder. Man kan gott påstå att en revolution inom den grafiska produktionen skett på flera olika nivåer även i vår kommunikation med kunden.

Handläggningstid för korrekturläsning:

Tiden (både den kortaste och den längsta) som beställaren har på sig att läsa korrektur är avhängigt på hur den övriga tidplanen ser ut vad gäller leverans av material. Efter att vi på Hatech har arbetat med exempelvis årsredovisningsproduktion i snart 20 år så har det visat sig att läsning av korrektur (av beställaren) brukar handla om ca 1-5 dagar beroende på hur avancerad produktion vi arbetar med. Utifrån de behov av problemlösning som kan uppstå så kan denna tid både vara kortare och längre.

Tillgänglighet:

Daglig kontakt via telefon och e-post när behov uppstår. Personlig närvaro på plats hos Er när behov uppstår, exempelvis för att diskutera fram olika layoutförslag eller för att gå igenom detaljer och speciella förutsättningar inför det förestående samarbetet. Vid trängda situationer, där exempelvis nytt korrektur måste fram så är vi på Hatech tillgängliga i arbetsprocessen även kvällar och vissa helger, när behovet uppstår.

Årets årsredovisning vid KFi-dagen i november:

Kommunforskning i Västsverige (Kfi) har utför traditionsenligt, i november varje år, en bedömning av Västsveriges kommunala årsredovisningar. Efter att granska ca 50 årsredovisningar har man vid flera tillfällen under de senaste 10 åren utsett, eller omnämnts, årsredovisningar från vår produktion. Mycket glädjande framgångar för oss på Hatech.