Hatech Tryckeri producerar ekonomidokument

Posted · Add Comment

Hatech Tryckeri har under många års tid producerat ekonomidokument till en mängd olika kommuner runt om i landet. Förutom årsredovisningar producerar vi på Hatech Tryckeri även strategiska planer, delårsrapporter, miljö- och personalredovisningar samt budgetdokument åt våra kunder.  

Skövde först med solcellstankställe

Posted · Add Comment

Hatech Tryckeri producerade även i år Skövdes, Miljöredovisning. För räkenskapsåret 2013 kom rapporten att omfatta 24 sidor och den layoutades i A4-format. På sidan 6 går det att läsa om energianvändningen inom hushåll och service i kommunen. Bilden visar när Skövde invigde det första solcellstankstället i Västra Götaland. Miljöredovisningen gjordes som Acrobat Reader fil för […]

Kungen besökte Skövde

Posted · Add Comment

Hatech Tryckeri producerade även i år årsredovisningen till Skövde Kommun. Dokumentet kom att omfatta 98 sidor och layoutades i A4-format. Vi digitaltryckte årsredovisningen i 500 exemplar och eftersom trycksaken hade så stort omfång kom dokumentet att limbindas. Bland höjdpunkterna 2013 var besöket av kungen som höll sitt tal på Hertig Johans torg i samband med […]